Porady

Jak ustawić regał typu gondola przy pomocy stężeń.

Kolejność  prac.

1. Ułożyć słupki na posadzce oczkami perforacji do góry, równając przy tym końce słupka na dole i na górze. Odległość pomiędzy słupkami powinna być równa długości panelu plecowego tak, aby na leżące tak słupki można było zapiąć panele plecowe.

2. Powyżej otworów na montaż stopy  ( dwie równoległe wąskie perforacje tylko na dole słupka,  etykieta obciążeniowa  zawsze jest górą słupka) należy zapiąć poczynając od dołu panele plecowe trzy sztuki  ( nie ma potrzeby zapinania kompletu pięciu sztuk).

3. Następnie przykładając  stężenie po zewnętrznej stronie słupka w obszarze  trzeciego panelu  plecowego ( licząc od dołu), należy znaleźć miejsce do wywiercenia otworów pod stężenie tak, aby stężenie było miej więcej po środku wysokości trzeciego panelu plecowego, oraz po środku  szerokości słupka, otwory nie mogą pokrywać się z otworami  perforacji  słupka. Otwory te muszą być pomiędzy otworami perforacji. Przykładając  stężenie należy natrasować osie otworów .

4. Następnie należy zdjąć  plecy z leżących słupków, słupek z natrasowanymi otworami ułożyć  „na boku” trasowaniem do góry i do tak leżącego słupka należy dołożyć pozostałe słupki koniecznie precyzyjnie równając  je  na  końcach. Następnie kątomierzem przenieść natrasowany wymiar z wymierzonego słupka na pozostałe słupki.

5. Należy wykonać otwory wiertłem fi 6,2 pod śrubę zamkową M6.

6. Długość śrub należy liczyć:  szerokość słupka 3cm  + uchwyt stężenia 3 mm x 2 (słupek środkowy)  + nakrętka  4mm + luz. Czyli około 5-6 cm.

7. Po wywierceniu otworów należy nabić stopy na słupki. Stopy powinny mieć wykręcone stopki na długość 2cm, umożliwi to regulacje poziomu w górę i w dół. Nabity słupek powinien  wystawać  ok . 1mm poniżej dolnej krawędzi stopy. To gwarantuje poprawne nabicie słupka na stopę.

8. Następnie słupki  z nabitymi stopami ustawiamy w pionie, zapinamy dwa rzędy pleców, pilnując aby ciąg się nie rozpiął z pleców (może to spowodować przewrócenie się słupka i być niebezpieczne ), przykręcamy stężenia do słupków. Następnie plecujemy regał do końca , zakładamy  półki .

Jeszcze raz sprawdzamy  wszystkie połączenia , poziomujemy regał. Gotowe.